Javelin

Cập nhập tin tức Javelin

Belarus phát minh ra phương tiện để chống lại ‘Javelin’

Quân đội Belarus cho biết họ có thể chống lại hệ thống tên lửa chống tăng Javelin.

Đang cập nhật dữ liệu !