hunter biden

Cập nhập tin tức hunter biden

Cơ quan Mật vụ Mỹ chi 30.000 USD thuê nhà để bảo vệ con trai Tổng thống Biden

Mỗi tháng Cơ quan Mật vụ Mỹ phải chi 30.000 USD thuê dinh thự gần nơi con trai Tổng thống Biden sống để bảo vệ an ninh. 

Đang cập nhật dữ liệu !