Hưng Hà

Cập nhập tin tức Hưng Hà

Thái Bình: Đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã huy động hơn 3.466 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2010-2020), từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đang cập nhật dữ liệu !