HTX tỉnh Lâm Đồng

Cập nhập tin tức HTX tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng: Nhiều HTX sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đổi mới phương thức hoạt đông, sản xuất gắn với chuỗi giá trị

Việc áp dụng khoa học kỹ thuật theo hướng công nghệ cao của HTX góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất, hình thành HTX điển hình trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Đang cập nhật dữ liệu !