hotline

Cập nhập tin tức hotline

Hotline mới Viettinbank phục vụ khách hàng ưu tiên và khách hàng doanh nghiệp

Từ 10/5, VietinBank bổ sung đầu số hotline phục vụ riêng khách hàng ưu tiên và khách hàng doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm dịch vụ (SPDV) cho khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !