Hợp tác xã Nông nghiệp Buôn Choáh

Cập nhập tin tức Hợp tác xã Nông nghiệp Buôn Choáh

Hợp tác xã Nông nghiệp Buôn Choáh mở ra cơ hội cho nông dân trồng lúa đặc sản

Buôn Chóah là xã vùng sâu, vùng xa khó khăn ở huyện Krông Nô (Đắk Nông). Sau khi thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Buôn Chóah, người nông dân nơi đây đã thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất lúa nước sạch và đã cho thu nhập rất cao.

Đang cập nhật dữ liệu !