Hồ Quang Cua

tin tức về Hồ Quang Cua mới nhất

Hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu gạo ST24, ST25
 

23/12/2021

Gia đình ông Hồ Quang Cua đã có đơn gửi đến Tổng cục QLTT đề nghị hỗ trợ bảo vệ thương hiệu giống lúa và gạo ST24, ST25 tại thị trường Việt Nam.