hộ chiếu mới

Cập nhập tin tức hộ chiếu mới

Người dân Hà Nội xếp hàng làm hộ chiếu theo mẫu mới

Bắt đầu từ ngày 1/7, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài.

Đang cập nhật dữ liệu !