hiến đất làm đường

Cập nhập tin tức hiến đất làm đường

Nở rộ tình trạng núp bóng hiến đất làm đường để phân lô bán nền

Mục đích của việc hiến đất làm đường là phục vụ nhu cầu lợi ích của cá nhân để phân lô bán nền, không phải là cho Nhà nước quyền sử dụng đất thực hiện các công trình công cộng.

Đang cập nhật dữ liệu !