Hệ thống hải quan thông minh

Cập nhập tin tức Hệ thống hải quan thông minh

Trung Quốc đề xuất rút ngắn thời gian thông quan cá tầm vào Việt Nam

Ngày 31/8, Tổng cục Hải quan cho biết đang tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai công tác xây dựng bài toán nghiệp vụ về Hệ thống hải quan thông minh.

Đang cập nhật dữ liệu !