hất CSGT lên nắp capo

Cập nhập tin tức hất CSGT lên nắp capo

Phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh Phúc hất cảnh sát lên nắp capo

Có sử dụng rượu bia khi tham giao giao thông và bị cảnh sát ra tiến hiệu dừng xe để kiểm tra, thay vì chấp hành Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên điều khiển xe bỏ chạy.

Đang cập nhật dữ liệu !