hạn mức tăng trưởng tín dụng

Cập nhập tin tức hạn mức tăng trưởng tín dụng

Áp lực tăng lãi suất và tỷ giá từ nay đến cuối năm

Trong năm 2022 sức ép lên tỷ giá vẫn còn, tuy nhiên có thể tình hình sẽ dịu bớt vào cuối năm khi đà tăng lãi suất của FED có thể đi vào giai đoạn cuối....

Đang cập nhật dữ liệu !