Hai thành phố mới của Hà Nội rộng 884km2

Cập nhập tin tức Hai thành phố mới của Hà Nội rộng 884km2

Hai thành phố mới của Hà Nội rộng 884km2 với 4,45 triệu người

Tổng diện tích thành phố phía Bắc và phía Tây của Hà Nội rộng khoảng 884km2 với quy mô dân số vào năm 2045 khoảng 4,45 triệu người.

Đang cập nhật dữ liệu !