Hải sản giúp tăng tuổi thọ

Cập nhập tin tức Hải sản giúp tăng tuổi thọ

Loại hải sản có thể giúp tăng thêm 20% tuổi thọ

Tôm chứa chất chống oxy hóa astaxanthin kích hoạt gene trường thọ giúp nhiều người sống lâu trăm tuổi.

Đang cập nhật dữ liệu !