Hải Dương có phố đi bộ

Cập nhập tin tức Hải Dương có phố đi bộ

Biển người đổ về trung tâm Hải Dương trải nghiệm phố đi bộ

Dòng người từ các ngả đổ về phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng ở trung tâm TP. Hải Dương để tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong đêm hoạt động đầu tiên.

Đang cập nhật dữ liệu !