Hà Nội mời Cục Tin học hóa thẩm định kế hoạch thuê Trung tâm điều hành thông minh thành phố

ICTnews - Đối với việc thẩm định kế hoạch thuê dịch vụ CNTT của hạng mục “Thuê Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Hà Nội”, UBND TP.Hà Nội giao Sở TT&TT chủ trì tổ chức và yêu cầu Sở mời Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT tham gia thẩm định.

Đây là một nội dung trong công văn chỉ đạo mới nhất của UBND TP.Hà Nội về việc triển khai thuê dịch vụ CNTT của Thành phố.

Hà Nội mời Cục Tin học hóa thẩm định kế hoạch thuê Trung tâm điều hành thông minh thành phố - ảnh 1

Về việc thẩm định kế hoạch thuê dịch vụ CNTT với hạng mục “Thuê Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Hà Nội”, UBND TP.Hà Nội giao Sở TT&TT chủ trì tổ chức và yêu cầu Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT tham gia (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Trước đó, vào trung tuần tháng 6/2018, liên Sở TT&TT -Tài chính - KH&ĐT đã chính thức có đề xuất về việc triển khai thuê dịch vụ CNTT của TP.Hà Nội.

Thống nhất với đề xuất của liên Sở, trong công văn gửi các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã mới đây, lãnh đạo UBND Thành phố đã chỉ đạo cụ thể đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT của Hà Nội năm nay.

Cụ thể, đối với việc lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT, UBND TP.Hà Nội giao Sở TT&TT chủ trì, chủ trì, phối hợp Sở Tài chính trình UBND TP phân bổ kinh phí Chương trình ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018 giao các đơn vị chủ trì thuê dịch vụ CNTT để thuê tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT trên cơ sở đề xuất kinh phí (tạm tính) của các đơn vị.

Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị thuê tư vấn lập, thẩm tra kế hoạch thuê dịch vụ; lập dự toán chi phí quản lý thực hiện kế hoạch, chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí dự phòng quy định tại Điều 6 Quyết định 80 ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước và theo công văn 347 ngày 13/6/2018 của Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT về việc hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong thực hiện thuê dịch vụ CNTT của thành phố Hà Nội.

Về thẩm định kế hoạch thuê dịch vụ CNTT, trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể triển khai Quyết định 80 ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố thống nhất việc các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã áp dụng các nội dung hướng dẫn tại công văn 347 ngày 13/6/2018 của Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT để triển khai thực hiện thuê dịch vụ CNTT.

Công văn cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành quyết định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT đối với các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 48 ngày 13/2/2018 của UBND Thành phố về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018. Trước khi phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành lấy ý kiến tham vấn của Sở TT&TT làm căn cứ phê duyệt kế hoạch, đảm bảo nguyên tắc tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất trên một hệ thống CNTT của Thành phố.

Với các hạng mục dùng chung của TP.Hà Nội đã được nêu tại Kế hoạch 48 ngày 13/2/2018 của UBND Thành phố, bao gồm: thuê Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Hà Nội; thuê Trung tâm dữ liệu; thuê đường truyền mạng diện rộng, đường truyền dự phòng và kết nối các Trung tâm dữ liệu; thuê hệ thống dịch vụ công trực tuyến (gồm phần mềm “một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp kết nối dịch vụ công trực tuyến, Cổng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ công trực tuyến); Tổng đài nhắn tin dịch vụ công trực tuyến, thẩm quyền quyết định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT là Chủ tịch UBND Thành phố. Sở TT&TT là cơ quan thẩm định trước khi trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt.

Riêng hạng mục “Thuê Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Hà Nội”, Sở TT&TT Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, các sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định kế hoạch thuê dịch vụ CNTT trước khi trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt. Mời Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT tham gia thẩm định.

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành chủ động ban hành kế hoạch triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi, chuyên ngành được UBND Thành phố giao tại Kế hoạch 48 theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã được yêu cầu phải khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 48 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Kế hoạch 48 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP.Hà Nội năm 2018 đẫ được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành ngày 13/2/2018. Kế hoạch hướng tới mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh triển khai và khai thác có hiệu quả ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước Thành phố để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời triển khai xây dựng một số thành phần cơ bản của Thành phố thông minh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành xã hội của cơ quan quản lý nhà nước, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và năng lực cạnh tranh của Thành phố.

Cũng tại Kế hoạch 48, UBND Thành phố đã phân công cụ thể các đơn vị chủ trì thực hiện/chủ trì thuê dịch vụ CNTT đối với 48 nhiệm vụ, bao gồm 45 nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử và 3 nhiệm vụ về xây dựng thành phố thông minh. Trong đó, 3 nhiệm vụ xây dựng thành phố thông minh là Triển khai Trung tâm điều hành thông minh TP.Hà Nội, Triển khai hệ thống giao thông thông minh, Triển khai hệ thống du lịch thông minh lần lượt được giao cho các Sở TT&TT, Giao thông Vận tải và Du lịch chủ trì thực hiện.

Vân Anh

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !