gương mặt trẻ

Cập nhập tin tức gương mặt trẻ

Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam vừa công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ triển vọng năm 2022.

Đang cập nhật dữ liệu !