Giấy phép khai thác

Cập nhập tin tức Giấy phép khai thác

100% tàu cá Hà Tĩnh được cấp giấy phép khai thác thủy sản

Đến nay, toàn bộ 2.957 tàu cá của Hà Tĩnh đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản. Đây là nỗ lực rất lớn của chính quyền cũng như sở, ngành địa phương trong việc thực hiện Luật Thuỷ sản 2017 và chống khai thác IUU.

Đang cập nhật dữ liệu !