giáng chức

Cập nhập tin tức giáng chức

Hạt trưởng kiểm lâm gác 2 chân lên bàn làm việc bị giáng chức

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) đã bị điều chuyển xuống làm Hạt phó sau những tai tiếng trong quá trình công tác thời gian vừa qua.

Đang cập nhật dữ liệu !