giám thị là F1

Cập nhập tin tức giám thị là F1

Thay toàn bộ nhân sự tại một Hội đồng thi ở Hà Nội do có giám thị là F1

Sở GD&ĐT Hà Nội đã thay thế toàn bộ lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Ứng Hòa A do có một giám thị là F1 đã dự cuộc họp của hội đồng thi này.

Đang cập nhật dữ liệu !