Giảm nguy cơ mắc 7 loại ung thư nếu thực hiện hành động này mỗi ngày

Cập nhập tin tức Giảm nguy cơ mắc 7 loại ung thư nếu thực hiện hành động này mỗi ngày

Giảm nguy cơ mắc 7 loại ung thư nếu thực hiện hành động này mỗi ngày

Nếu cơ thể hoạt động 2,5 - 5 giờ mỗi ngày với cường độ vừa phải hoặc 1,25 đến 2,5 giờ hoạt động mạnh sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ mắc 7 loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !