giảm lãi suất ngân hàng

Cập nhập tin tức giảm lãi suất ngân hàng

Ngân hàng kịp thời giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng trong đại dịch

Hơn 1 triệu tỷ đồng dư nợ đã được Agribank triển khai miễn, giảm lãi vay hỗ trợ 3,2 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !