Giảm 50% số người chết mỗi ngày vì tai nạn giao thông so với 10 năm trước

Cập nhập tin tức Giảm 50% số người chết mỗi ngày vì tai nạn giao thông so với 10 năm trước

Giảm 50% số người chết mỗi ngày vì tai nạn giao thông so với 10 năm trước

Nếu trước năm 2012, mỗi ngày có khoảng 30 người chết vì tai nạn giao thông thì đến năm 2022 con số này chỉ còn 17 người, giảm gần 50% so với 10 năm trước.

Đang cập nhật dữ liệu !