Giải thưởng Make in Vietnam

Cập nhập tin tức Giải thưởng Make in Vietnam

Phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021

Đây là năm thứ hai Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !