giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhập tin tức giai đoạn 2021 - 2025

Bắc Giang phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Đang cập nhật dữ liệu !