Giá thép

Cập nhập tin tức Giá thép

Giá thép giảm lần thứ 13 liên tiếp

Giá thép xây dựng trong nước lại tiếp tục được điều chỉnh giảm lần thứ 13 liên tiếp. Hiện giá thép của nhiều doanh nghiệp đã về dưới mức 14 triệu đồng/tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !