gia đình đoàn tụ

Cập nhập tin tức gia đình đoàn tụ

Cuộc đoàn tụ xúc động của hai mẹ con thất lạc nhau hơn nửa đời người

Cuộc đoàn tụ muộn màng của hai mẹ con thất lạc nhau 59 năm trước đã thoả lòng ước nguyện của người mẹ già 90 tuổi. Họ cuối cùng đã gặp lại nhau, ôm chặt lấy nhau hạnh phúc.

Đang cập nhật dữ liệu !