f0 nên phơi nắng

Cập nhập tin tức f0 nên phơi nắng

Vì sao F0 cần phơi nắng 20-30 phút mỗi ngày?

Virus có thể chết dưới ánh nắng nhưng không phải là lý do chính, F0 cần phơi nắng là để tổng hợp vitamin, và chỉ phơi dưới 30 phút mỗi ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !