EnCapital

tin tức về EnCapital mới nhất

Về tay đại gia Phương Hữu Việt, Chứng khoán Đại Nam đổi tên mới
 

25/08/2021

Ngày 18/8/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép điều chỉnh cho Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam được thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE.