đường sắt trên cao cát linh hà đông

tin tức về đường sắt trên cao cát linh hà đông mới nhất

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại ‘ngốn’ thêm hơn 7,8 triệu USD
 

12/09/2021

Do chậm trễ tiến độ nên tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông cần thêm 7,835 triệu USD trả phí cho tư vấn giám sát.