Dược liệu Trung ương 2

Cập nhập tin tức Dược liệu Trung ương 2

Thu hồi công văn về thuốc điều trị Covid-19, đại gia nào đang sở hữu Dược liệu Trung ương 2?

Dù trên giấy tờ, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Công Chiến chỉ nắm giữ 5,18% cổ phần tại CTCP Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma), nhưng thực tế ông Chiến đang sở hữu gần 68% cổ phần tại Phytopharma thông qua sở hữu tại Công ty TNHH Phytophaco Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !