Dừa sáp

Cập nhập tin tức Dừa sáp

Chính thức cấp “Giấy khai sinh” cho giống cây dừa sáp, đặc sản của Trà Vinh

Ngày 23/12/2021, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật quy trình nhân giống dừa sáp bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi hữu tính.  

Đang cập nhật dữ liệu !