dự thảo

Cập nhập tin tức dự thảo

Đất tách thửa tại nhiều quận ở Hà Nội phải tối thiểu 40m2

Điều kiện tách thửa đối với thửa đất ở, thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hà Nội phải có diện tích không nhỏ hơn 40m2.

Đang cập nhật dữ liệu !