Du lịch phục hồi trở lại

Cập nhập tin tức Du lịch phục hồi trở lại

Du lịch Việt Nam phục hồi trở lại

Với sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành và nỗ lực của toàn ngành du lịch, thị trường du lịch đã dần khôi phục trở lại.

Đang cập nhật dữ liệu !