DTK

Cập nhập tin tức DTK

Thế chấp 3 đời gà, đại gia trứng gà sạch không trả được nợ ngân hàng

Tài sản thế chấp cho khoản vay gồm toàn bộ số lượng đàn gà, cả gà ông bà, gà bố mẹ, gà con và các hoa lợi phát sinh từ toàn bộ đàn gà thuộc sở hữu của bên thế chấp đang được chăn nuôi ở trại gà.

Đang cập nhật dữ liệu !