Đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhập tin tức Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được đánh giá là vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành nông nghiệp, là vùng sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản, lúa gạo và rau quả lớn nhất của cả nước.

Đang cập nhật dữ liệu !