đơn vị học tập

Cập nhập tin tức đơn vị học tập

Đà Nẵng: Cần có biện pháp quyết liệt triển khai mô hình đơn vị học tập

Tại Đà Nẵng, mô hình công dân học tập được phát triển đến từng người dân nhưng mô hình đơn vị học tập cần có biện pháp mạnh để hành động quyết liệt hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !