Doanh nghiệp trở lại hoạt động

Cập nhập tin tức Doanh nghiệp trở lại hoạt động

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng mạnh

Trong tháng 11/2022 có 6.267 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 60,6% so với tháng 10/2022…

Đang cập nhật dữ liệu !