doanh nghiệp sữa

Cập nhập tin tức doanh nghiệp sữa

Thực hành ESG tại một trong những doanh nghiệp điển hình ở Việt Nam

Vinamilk đã và đang cho thấy sự tích cực trong việc thực hành các tiêu chí E-S-G (Môi trường, Xã hội, Quản trị). Không chỉ để vững vàng hơn trong giai đoạn nhiều biến động mà còn hướng đến phát triển bền vững trong dài hạn.

Đang cập nhật dữ liệu !