doanh nghiệp kêu khó

Cập nhập tin tức doanh nghiệp kêu khó

Đưa phương tiện nước ngoài vào địa điểm tự phát để bốc xếp hàng hóa là vi phạm pháp luật

Các doanh nghiệp ở An Giang lo lắng trước yêu cầu đưa hàng vào tập kết đột ngột, gặp khó khăn trong sản xuất, tập kết hàng hóa nông, thủy sản… chưa phản ánh đúng bản chất sự việc cũng như chức năng nhiệm vụ của cơ quan Hải quan.

Đang cập nhật dữ liệu !