Doanh nghiệp FDI

Cập nhập tin tức Doanh nghiệp FDI

Liên tục báo lỗ, chuyện gì đang xảy ra với Shopee?

Doanh thu tăng trưởng đều hàng năm nhưng Shopee liên tục báo lỗ. Từ cuối năm 2021 đến nay, Shopee thường xuyên gặp trở ngại trong việc phát triển thị trường.

Đang cập nhật dữ liệu !