doanh nghiệp dược phẩm

Cập nhập tin tức doanh nghiệp dược phẩm

Ba hãng dược phẩm được cấp phép thuốc điều trị Covid-19 làm ăn ra sao?

Trong 3 doanh nghiệp được cấp phép lưu hành thuốc điều trị Covid-19, chỉ Boston Pharma ghi nhận kinh doanh tăng trưởng gần đây, trong khi 2 hãng còn lại đều tồn tại những khó khăn.

Đang cập nhật dữ liệu !