Đinh Công Xoan

Cập nhập tin tức Đinh Công Xoan

Phát huy tối đa vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Ea Pô (huyện Cư Jút, Đắk Nông) đã huy động tối đa sức mạnh của quần chúng nhân dân. Nhờ phát huy vai trò chủ thể của người dân nên năm 2020 xã này đã về đích một cách ngoạn mục.

Đang cập nhật dữ liệu !