Đình chỉ niêm yết

Cập nhập tin tức Đình chỉ niêm yết

HOSE nói gì về khả năng hủy niêm yết của cổ phiếu ROS?

Ngày 24/8, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) gửi công văn đến Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS) về khả năng hủy niêm yết của cổ phiếu ROS.

Đang cập nhật dữ liệu !