điện rác

Cập nhập tin tức điện rác

Quảng Ninh chủ động ứng xử với rác thải đô thị nhưng chưa hiệu quả

Vấn đề rác thải đô thị không chỉ Quảng Ninh mà nhiều địa phương trên toàn quốc đã và đang thay đổi công nghệ từ chôn lấp sang đốt, vừa hợp vệ sinh, lại vừa tận dụng được nhiệt sản xuất điện, còn tro xỉ dùng chế biến gạch không nung.

Đang cập nhật dữ liệu !