Điện gió ngoài khơi

Cập nhập tin tức Điện gió ngoài khơi

Khảo sát, phát triển dự án điện gió ngoài khơi

Việt Nam là một trong 10 quốc gia dẫn đầu thế giới về đầu tư vào nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo (điện gió và điện mặt trời).

Đang cập nhật dữ liệu !