điếc vĩnh viễn

Cập nhập tin tức điếc vĩnh viễn

Bác sĩ cảnh báo thói quen thường làm khi nghe nhạc khiến hàng triệu người trẻ đối diện căn bệnh không thể phục hồi

Việc sử dụng tai nghe không đúng cách, đặc biệt hay gặp ở giới trẻ, có thể làm tai chịu đựng sức ồn ngang cưa máy và búa khoan khiến tai có nguy cơ điếc vĩnh viễn.

Đang cập nhật dữ liệu !