đi lại

Cập nhập tin tức đi lại

Mất khả năng đi lại vì vô tình bổ sung vitamin B6 quá 70 lần khuyến nghị

Cụ ông 86 tuổi mất khả năng đi lại sau khi vô tình bổ sung hàm lượng vitamin B6 cao hơn mức khuyến nghị mỗi ngày 70 lần. 

Đang cập nhật dữ liệu !