di dời hàng cây nhãn khoảng hơn 20 năm tuổi

Cập nhập tin tức di dời hàng cây nhãn khoảng hơn 20 năm tuổi

Cây giáng hương thay thế hàng nhãn ở không gian đi bộ Trịnh Công Sơn

Quận Tây Hồ (Hà Nội) đang di dời hàng cây nhãn khoảng hơn 20 năm tuổi ở không gian đi bộ Trịnh Công Sơn và trồng thay thế bằng cây giáng hương.

Đang cập nhật dữ liệu !