đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Cập nhập tin tức đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

TP.HCM khuyến cáo nhóm người cần đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Người dân TP.HCM cần tăng cường đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người, khi tiếp xúc với người có triệu chứng hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19 và những nơi bắt buộc đeo khẩu trang theo quy định của Bộ Y tế.

Đang cập nhật dữ liệu !